Verenigingsinfo

Lidmaatschap

Contributie € 45,- per jaar.

Het lidmaatschap geeft recht op deelname aan alle verenigingsactiviteiten. Per activiteit kan een kleine extra bijdrage worden gevraagd.

Download aanmeldingsformulier

Opzeggen? Liever niet! Maar doe dit dan schriftelijk of per email voor 15 december bij de secretaris.

Bestuur

Voorzitter

Voorzitter

Vacant

Sectretaris

Sectretaris

Wenny Läkamp

SY GOEM, steiger C

Penningmeester

Penningmeester

Paula Winters

 

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

John Hettinga

SY Mystell, steiger C

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Vacant

 

Website

 

Frans Wilschut

SY Johanna, steiger G

Ereleden

Watersportvereniging ‘Atlantique’ telt 4 ereleden, Riens Elswijk (Zeezwaluw), Bert van der Haar (Tris), Martin Jonkers (Loup de Mer) en Fred Schuite (Willemijn).